page_banner

Önümler

CK-2500 Awto köp funksiýaly infragyzyl gapdal buraw maşyny


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

iş uzynlygy 3000mm * 90mm * 30mm Azaldýan Janpan Sinbao
sürmek Xinjie Servo sürüjisi Eplenme güýji 2.2kw
Gollanma demir ýoly Taýwan 25 inedördül demir ýol raf Taýwan rack
Quygylyk öwrüji Orta hereketlendiriji 2.2 ýokary ýygylyk Lazer zondy Bonner
Takyklyk 0.05 / 300mm Işleýän naprýa .eniýe 380v / 50hz
Aýlanma tizligi 18000rpm / min maşyn guraly Galyň diwarly inedördül polat
Agram 1150 kg XYZ geçirişi Y dikligine rack sürüjisi, Z okly nurbat
mesa Güýçli PVC Iň ýokary zarba tizligi 80000mm / min

"Ilki bilen müşderi, ilki bilen ajaýyp" ýadyňyzda saklaň, Korporasiýamyz ýa-da önümlerimiz barada haýsydyr bir teswiriňiz bar bolsa, bize jaň etmek üçin hiç hili çykdajy etmeli däl, geljek hatyňyz ajaýyp baha berer. Kompaniýamyzyň esasy maksady a ýaşamak ähli müşderiler üçin kanagatlanarly ýat we dünýäde alyjylar we ulanyjylar bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýuň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň