page_banner

Biz hakda

Company profile (2)

Kompaniýanyň tertibi

FELTON INTERNATION, 1997-nji ýylda döredilen SOAR agaç işläp bejermek enjamlaryna esaslanýar, hemişe dizaýn, gözleg, agaç işläp bejermek maşynlaryny kämilleşdirmek üçin ulanylýar.20 ýyldan gowrak hünär tejribesi bilen, agaç işläp bejermek maşynlarynda öňdebaryjy marka boldy.
SOAR maşynlary «HALK GÜNI» «BAZAR» «FURNITURE» ýaly habar beriş serişdeleri tarapyndan habar berildi.we milli agaç işläp bejermegiň hil barlag merkezi tarapyndan «SYITYASY KERTIFIKASI» A »berdi.2004-nji ýylda SOAR enjamlary ýokary hilli, kanagatlanarly hyzmat üçin nusga kompaniýasy hökmünde saýlandy.
SOAR enjamlary köp garaşsyz intellektual eýeçilik hukugyna eýedir we käbirleri halkara derejesinde öňdebaryjydyr.Membrananyň metbugat maşyny, PUR laminasiýa enjamy, PUR profilini örtýän maşyn, CNC merkezi.Onýyllyklaryň dowamynda toplanan SOAR maşynlary müňlerçe ýerli we bortdaky müşderiler üçin işledi, ummasyz girdeji döretdi.

FELTON International Co., Ltd.

SOAR agaç işläp bejermek maşynlary hökmünde meşhurlyk gazandy, henizem ähli maşynlary arassalamak we hemmetaraplaýyn hünärmen üpjün ediji bolmak üçin täze önümleri öndürmek üçin elinden gelenini gaýgyrmaň.Mebel we gurluşyk zawodlary hökmünde yzygiderli we ygtybarly hyzmatdaş boluň.
SOAR tehnikasy 2021-nji ýylda täze zawody QIHE ýokary tehnologiýa senagat zolagyna göçürdi, täze zawodyň ýer tutmagy 30000 m2 meýdany öz içine alýar, PUR laminasiýa we örtük ussahanasy, wakuum we membrananyň metbugat ussahanasy, CNC merkezi ussahanasy, gapy paneli ussahanasy we gaty agaç diwar paneli, pvc we şkaf çarçuwalary üçin aýratyn bezeg paneli ussahanasy.Esasanam diwar paneli köp sanly abatlaýyş kompaniýasy we dükanlar tarapyndan kabul edilen ýokary derejeli bezeg materiallaryna nepis işlenýär.Mysal üçin, agaç bezeg diwar paneli bilen 2 ýylda 3000 dükany bezän “Starbucks” kofesi we 1500 dükany bezän Yukukina süýtli çaý bilen aragatnaşygy aýdyň.Şeýle hem Singapura, Awstraliýa, Dubaýa, Saud Arabystanyna eksport edilen bezeg panelleri.
Hytaý üçin material we tehnologiýada has möhümdir.FELTON on ýyllyk meýilnamada 50 dileri ýa-da daşary ýurt şahamçasyny ösdürer, ýokary hilli önümleri dünýä müşderilerine birikdirer.

DCIM100MEDIADJI_0120.JPG

Şahadatnama

certificate (1)
certificate (2)
certificate (3)
certificate (4)
certificate (5)
certificate (6)