page_banner

Önümler

2513W tekiz metal tagta lazer kesýän maşyn

“Perfect Laser” -iň lazer kesiji enjamy bütin dünýäde uly islege eýe.Kämil lazer 2000w ýokary kuwwatly 1000W lazer kesiji maşyn, metal üçin optiki süýüm geçirişini kabul edýär, şöhlelendiriji linza zerurlygy we optiki ýoly sazlamagyň zerurlygy ýok.Metal lazer kesiji maşyn, esasy komponentleri nol açar bilen saklaýar we ulanylyşynda durnukly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material material

Uglerod polat, poslamaýan polat, galvanizli polat, reňkli polat, elektrolitik plastinka, alýumin plastinka, alýumin garyndysy, bürünç, gyzyl mis, marganes polat, kremniý polat, titanium plastinka we beýleki metal materiallar.

Senagat amaly

Aşhana enjamlary, metaldan ýasalan şkaf, mehaniki enjamlar, enjamlary yşyklandyrmak, gapy we penjire öndürmek, mahabat bellikleri, awtoulag bölekleri, bezeg, ýük daşamak we awiasiýa, lukmançylyk enjamlary, magdan enjamlary, maldarçylyk tehnikasy, oba hojalygy tehnikalary, demir diň senagaty, eşik asýan, tekje we metal gaýtadan işleýän senagat

lazer lazer kesiji maşyn Önüm aýratynlygy

1) Has pes iş bahasy, her sagat diňe 0,5W-dan 1,5W elektrik sarp edýärdi.
2) serviceokary öndürijilikli we hyzmatyň uzak ömri bolan ýokary öndürijilikli süýüm generatory.
3) Has ýokary kesiş tizligi we täsirli, 1 mm ýumşak polat kesilende iň ýokary kesiş tizligi 10m / min.
4) Süýümli lazer generatoryna mugt hyzmat etmek. Maksyň ömri 100000 sagatdan gowrak.
5) cutumşak kesilýän ýer, az deformasiýa, gaty tekiz görnüş.
6) Geçiriji bölekleri we sero hereketlendirijisini, ýokary dinamiki hereket öndürijiligini, ýokary kesiş takyklygyny import ediň.
7) Bagyşlanan programma üpjünçiligi grafiki ýa-da teksti derrew işlenip düzülen pr gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär.

Tehniki maglumatlar

Ady lazer kesiji maşyn
Model PE-3015
Kuwwat 2000W
Iş meýdany 3000 × 1500 x 150mm
Iň pes kesiş çyzygy 0,1 mm
Bahalandyrylan çykyş güýji 2000W
X, Y okunyň ýerleşiş takyklygy ≤ ± 0.01mm
Tablisanyň ýerleşiş takyklygy ≤ ± 0.01mm
Maks.Galyňlygy kesmek 15-20 mm (Uglerod polat)
Geçiriş usuly Preokary takyk dişli geçiriş
Stol bilen dolandyrylýan ulgam Importaponiýanyň “Panasonic Servo Motor” we Sürüji ulgamy
Ses 4.6 * 2.3 * 1.8m
Fokus usuly Dinamiki yzarlamak we fokusirlemegi awtomatiki sazlamak
Suw sowadyjy 2kw
Elektrik togy 380v 50Hz ± 10%
Gyzyl çyranyň ýagdaýy hawa

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň