page_banner

Önümler

PT-1300PUR laminasiýa enjamy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Umumy giriş

Bu önümçilik liniýasy ýokary ýalpyldawuk PVC PET, akril panel, melamin, bal ary plastinkasy, sendwiç gapy paneli we ş.m. üçin PUR ýelimi bilen ýokary derejeli laminasiýa üçin niýetlenendir.

PT-1300PUR laminating machine (7)
PT-1300PUR laminating machine (1)

Enjamlaryň sanawy

No.ok. prosesi Ady Model Bellik
1 Awto ýükleýji Gantry ýükleýji AKT-SL-00 Polatdan ýasalan rulon bilen
2 ulag konweýer AKT-SS1-00  
3 Atylylyk we tozan aýrylýar Aýyryjy we gyzdyryjy AKT-JR-00 Silikon rulon bilen
4 Ueelim ulanylýar PUR örtük AKT-TJ-00 PUR eritmesi bilen
5 Atylylyk we ýeke gollanma Kompozit gyzdyryjy AKT-BW-00 Silikon rulon bilen
6 laminasiýa Laminator AKT-TH-00 Kran bilen
7 Gyrasy kesildi Gorizontal kesiji AKT-XB-00  
8 Aşakdaky kesiş Aşakdaky kesiji AKT-GZQD-00 Silikon rulon bilen
9 ulag Silikon konweýer AKT-SS2-00  
10 dolanyşyk Dolandyryş enjamy AKT-FB-00  
11 ulag Silikon konweýer AKT-SS3-00  
12 Awto düşüriji Gantry düşüriji AKT-XL-00 Polatdan ýasalan rulon bilen
13 Ueelim palto PUR örtük AKT-AD-200

Parametri enjamlaşdyrýar

01 gantry ýükleýji
Model : AKT-SL-00
Servo motor bilen sürülýän bu maşyn, çalt we takyk ýüklenýär, adam işgärlerini halas edýär.

PT-1300PUR laminating machine (5)

parametrleri

ululygy L3700 × W3500 × H4000mm
Iş uzynlygy 2000-2500 mm
Iş giňligi 800-1300 mm
Iş agramy Maksimum 50KG
Adingük tizligi 4-8 min
Palet beýikligi Iň ýokary 1200mm
gorizontal sero güýji 1.8kw
Dik sero güýji 1.3kw
Potensial güýji 3.1kw
naprýa .eniýe 380V

görkezme

sorujy ulag sürmek we servo motor bilen götermek, çeýe we takyk ýerleşiň.
sorujy ulag takyk çyzykly demir ýolda hereket edýär, çalt we asuda.
Güýçli polat dişli guşak bilen hereket ediň, ýaglamaga zerurlyk ýok we asuda.
ýokary çeýeligi kabeli we aýlaw halkasyny alyň, uzak wagtyň dowamynda durnukly işlemegi wada beriň

Konweýer

modeli: AKT-SS1-00
bu enjam Taýwanyň ýygylyk häkimini alýar, özbaşdak işläp biler, şeýle hem ähli önümçilik liniýasy bilen hyzmatdaşlyk edip biler
parametri

ululygy L3000 × W15500 × H900mm
iň ýokary iş giňligi 1300 mm
daşaýjynyň uzynlygy 3000 mm
ulag beýikligi 900-920mm
rulonyň uzynlygy 1200mm
Roll boşlugy 220mm
ulag güýji 0.75kw
naprýa .eniýe 380V

aýyryjy we gyzdyryjy

Model:AKT-JR-00
bu enjam Taýwanyň ýygylyk häkimini alýar, özbaşdak işläp biler, şeýle hem ähli önümçilik liniýasy bilen hyzmatdaşlyk edip biler

parametri

Maşynyň ululygy L2560 × W2000 × H1400mm
Iň köp iş giňligi 1300mm
Iş beýikligi 900-920mm
ulag tizligi 6-30m / min
Rulonyň uzynlygy 1200mm
Roll boşlugy 220mm
Ulag güýji 0.75kw
Potensial güýji 19.5kw
naprýa .eniýe 380V

Arassa parametrler

Iş beýikligi 3-50mm
Çotganyň ululygy Φ180 × 1350, uzynlygy 52.5mm, Φ0.15,
Çotga güýji 0.75kw
naprýa .eniýe 380V
Toz ýygnaýjynyň diametri Φ125 × 1

Arassa görkezme

baglanyşygyň hilini ýokarlandyrmak üçin bu enjam tozany çäge arassalaýar

Preylylyk parametrleri

infragyzyl ýyladyş 1.5kw × 12pc 380v
Potensial güýji 18kw
naprýa .eniýe 380V

Öňünden görkezme

ýyladyş awtoulagy infragyzyl ýyladyş çyralaryny alýar we sensor panelleri fotoelektrik zondy bilen gyzdyrylýar, datçik ýok wagty ýyladyşy bes ediň, şonuň üçin energiýanyň iň ýokary mukdaryny tygşytlaň.paneli gyzdyrmak, panellerdäki baglanyşyk ýelimini güýçlendirip biler.

PUR örtük

Model: AKT-TJ-00
Panelleriň ýokarky ýüzüne PUR ýelimini örtmek üçin niýetlenen bu enjam.
8kw ýyladyş bilen diametri 240mm bolan silikon tigir alan örtük enjamy toplumy.
8kw ýyladyş bilen diametri 240mm bolan hasaplaýjy tigir.
8kw ýyladyş bilen diametri 240mm bolan paýlaşma tigirleri bolan ýelim paýlaşma enjamy toplumy bilen enjamlaşdyryldy.
Ulag tigirleri bilen enjamlaşdyrylan, 2 diametri 240 mm silikon tigirleri öz içine alýar.

parametri

iň ýokary transport giňligi 1400 mm
Iş beýikligi 900-920 mm
maşynyň uzynlygy 1150 mm
Örtük tigiriniň diametri 240 mm
Tigiriň diametrini sanamak 240 mm
Tigiriň diametri 240 mm
Ulag tigiriniň diametri 2 sany × 180 mm
Atingyladyş güýji 3 x 8.0 KW
Iň ýokary ýyladyş tekeri 200 ℃
Iň köp iş giňligi 1250 mm
Işiň galyňlygy 3-100 mm
Örtük tigiriniň güýji 1.5 KW
tigir güýjüni sanamak 0.37 KWt
Tigir güýjüni paýlaşmak 0.37 KWt
Ulag tigir güýji 1.5 KW
Örtük göteriji güýji 0.37 KWt
Lift güýjüni paýlaşmak 0.37 KWt
Jemi kuwwat takmynan 30 KWt
naprýa .eniýe 380V 3P 4L
Iýmit tizligi 5-25 m / min
Tigir tizligini hasaplamak 1-6 m / min

görkezme
ýygylyk häkimi tarapyndan dolandyrylýan iýmit tigir, örtük tigir güýji 1,5kw.
0,37 KW, tigir güýjüni hasaplamak 0.37kw.
Tigir güýji 1.5kw, ulag tigir 1,5kw
örtük enjamy we paýlaşma enjamy özbaşdak dört afişaly goldaw gurluşy we aýratyn ýa-da bilelikde göterip bilýän awtomatiki göteriji enjamdyr.
sanamak tigirini el bilen işledýär we sanlarda görkezýär.
Örtük enjamy ýelimi aňsat arassalamak üçin ters stansiýa alýar;we örtükden öň we soň gözegçilik penjiresi.
Ekrana degmek we gyssagly duralga

Kompozit gyzdyryjy

Model: AKT-BW-00

parametrleri

Maşynyň ululygy L3600 × W1600 × H1200mm
Iş beýikligi 880-920mm
Iň köp iş giňligi 1300mm
Ulag tizligi 5-30m / min
Rulonyň uzynlygy 1200mm
Rolls boşlugy 220mm
Ulag güýji 0.75kw
naprýa .eniýe 380V

Görkezme
rulolar bilen daşalýar we paneliň ýerleşiş enjamyny alýar.
fotoelektrik wyklýuçatel paneli we awtomatiki ýagdaýda saklaň.
ulag enjamyny el bilen başlaň.
Liftlerde enjamlaşdyrylan ýerleşiş enjamy.

Laminator

Model: AKT-TH-00
Bu enjam ýelimleýji we laminirlenen süýümli tagta, bal ary kagyzlaryna, bölejik tagtasyna örtülendir.
Iki sany rulon we iki ters goldaw rulony bolan dört rulonly presser enjamlaşdyryldy.
Iň ýokary iki press rulony düwme bilen motor bilen sazlap bolýar.
Aşakdaky ters goldaw rulonlary goldaw tekjesinde berkidilen.

parametrleri

Maşynyň ululygy L2500 × W1000 × H1650mm
Iň köp iş giňligi 1300mm
Işiň galyňlygy 3-100mm
Iş beýikligi 880-920mm
Rulonlaryň diametri 4 × 40240mm
Iýmit tizligi 5-25m / min
Ulag güýji 3 × 1,5 kw
Güýçlendiriji güýç 0.37kw
naprýa .eniýe 380V
Potensial güýji 5kw

Görkezme
açmak aňsat bolan howa basyşy bilen sazlanan ýokarky metbugat rulonlary.
ýokarky metbugat rulonlary üçin enjamlaşdyrylan awtomatiki göteriji enjam.
Bu enjam, berkligi sazlap boljak iki sany material rulon ulgamy bilen enjamlaşdyrylan panelleri basmak üçin niýetlenendir
Dolandyryş tagtasyndaky ekrana we gyssagly düwmä degmek.
Kran: JMDZ-600
Bu enjam, çalt we ygtybarly, zähmeti tygşytlamak üçin rulon materiallaryny götermek üçin.

parametrleri

Potensial ýük 600 kg
Potensial güýji 2kw
naprýa .eniýe 220V

Gorizontal kesiji

Model: AKT-XB-00
Bu enjam laminasiýa edilenden soň artykmaç material üçin, aýlaw kesiji bilen kesilýär we ýokary ýygylykly hereketlendiriji bilen hereket edýär

parametrleri

Maşynyň ululygy L2000 × W1600 × H920mm
Iň köp iş giňligi 1250 mm
Ulagyň uzynlygy 2000 mm
Ulag beýikligi 900-920mm
rulonyň uzynlygy 1200mm
Rolls boşlugy 220mm
Ulag güýji 0.75kw
Frequokary ýygylykly hereketlendiriji 120W
Potensial güýji 0.87kw
naprýa .eniýe 380V

bu enjam Taýwanyň ýygylyk häkimini alýar, özbaşdak işläp ýa-da önümçilik liniýasy bilen hyzmatdaşlyk edip biler.

Aşakdaky kesiji

Model: AKT-GZQG-00
bu enjam laminasiýa edilenden soň panelleriň arasynda rulon materiallaryny kesmek üçin.
Sinhron materialy awtomatiki kesiň, laminasiýa täsirine zyýan bermez.

parametrleri

Maşynyň ululygy L3500 × W1700 × H1700mm
Iň köp iş giňligi 1250mm
Iş beýikligi 900-920mm
Ulag tizligi 6-20m / min
Ulag güýji 0.75kw
motor 6N.M
Motory herekete geçiriň 6N.M
Sinhron güýç 0.75kw ; 3000r / min
Potensial güýji 5kw
naprýa .eniýe 380V

silikon konweýer

Model: AKT-SS2-00

parametrleri

Maşynyň ululygy L3000 × W1600 × H900mm
Iň köp iş giňligi 1300 mm
Ulagyň uzynlygy 3000 mm
ulag beýikligi 880-920mm
Rulonyň uzynlygy 1200mm
Rolls boşlugy 220mm
Ulag güýji 0.75kw
naprýa .eniýe 380V

bu enjam Taýwanyň ýygylyk häkimini alýar, özbaşdak işläp ýa-da tutuş önümçilik liniýasyna hyzmatdaşlyk edip biler.

Gantry düşüriji

Model: AKT-XL-00
Bu enjam servo motor bilen sürülýär, çalt we takyk ýüklenýär, zähmeti tygşytlaýar.

parametrleri

Maşynyň ululygy L4600 × W1300 × H4000mm
Iş uzynlygy 2000-2500 mm
Iş giňligi 800-1300 mm
Iş ýüki Maksimum 50KG
Loadüklemegiň tizligi 4-8 gezek / min
Boýuň beýikligi Iň ýokary 1200mm
Dik sero motor 1.8kw
Gorizontal servo motor 1.3kw
Potensial güýji 3.1kw
Naprýa .eniýe 380V

görkezme

sorujy ulag sürmek we servo motor bilen götermek, çeýe we takyk ýerleşiň.
sorujy ulag takyk çyzykly demir ýolda hereket edýär, çalt we asuda.
Güýçli polat dişli guşak bilen hereket ediň, ýaglamaga zerurlyk ýok we asuda.
ýokary çeýeligi kabeli we aýlaw halkasyny alyň, uzak wagtyň dowamynda durnukly işlemegi wada beriň
degýän ekran, amatly we çeýe parametrleri düzýär.
esasy dolandyryş ulgamy bilen baglanyşykly, aňsat işleýär.

PUR örtük

Model: AD-200
PUR gaplamak üçin enjamlaşdyrylan, halkara 55 gallon çelek üçin amatly.Aragatnaşyk porty bilen örtük enjamy bilen birikdirilen bu enjam, profiliň yzygiderli örtülmegi üçin eredilen PUR ýelimini üpjün edýär.
Bu enjam nemes LENZE ýygylyk häkimini, iň oňat hereketlendirijini we SCHNEIDER elektriki enjamlaryny alýar. Adamzadyň ekranyna we PLC dolandyryşyna degdi.

parametrleri

Çelegiň ululygy 200kg (55galon)
Içiniň diametri φ571mm
naprýa .eniýe AC220V / 50HZ
Atingyladyş güýji 15 KW
Temperatura gözegçilik 0-180 ℃
Iş basyşy 0,4 ~ 0.8MPa
Disk Maks: 1100mm
Iň ýokary motor tizligi 60rpm
Iň ýokary basyş 50kg / cm2
Eriş ukyby 1-120kg / sag
Dolandyryş ulgamy PLC + duýgur ekran
Zolýasiýa hawa
Temperatura duýduryşy hawa
Heselimleýji ýanma duýduryşy hawa
Paketiň ululygy 1600x1000x1850mm

esasy tehniki düzgünnamalar

1. 3 bölekden ýasalan disk görnüşli ýelimleýji maşyn :
Esasy maşyn, turbalar, el bilen / awtomatiki gyryjy.Upperokarky we aşaky çäkli duýduryş funksiýasy bilen, ýelimleýji kömek puluny barlamak we ýygylygy nädogry duýduryş.

2. Ösüşiň görnüşi ereýär: ýyladyş diski ýelimiň üstünde, diňe ýokarky bölegi ýyladyş diski bilen birikdirilip, eredilýär, soňra çep bölegi gyzdyrylmaýar, şonuň üçin uzak wagtlap gyzdyrylýandygy sebäpli ýelmeýän garramakdan gaça duruň

3. heatylylyk ereýän wagty howadan bölünen ýelim.Disk bilen çelegiň arasynda O görnüşli möhür bar, howadaky suw bilen hiç hili baglanyşygy wada bermäň, PUR ýagdaýyny kanagatlandyryň.

4. Alýumin garyndysyndan ýasalan we CNC tarapyndan seresaplylyk bilen işlenip, çuňňur aralaşmak üçin disk.Baglaýjy, eredilen ýelim aňsatlyk bilen arassalanýar, şonuň üçin ýelimli karbonasiýadan gaça duruň, ýelim baglanyşygynyň iň gowy ýagdaýyny saklaň we dykylyşy azaldyň.

5. Çekimsiz üýtgeýän tizlik bilen sazlanan ýelim çykaryjy, takyk dişli nasos bilen işleýär, çäksiz ýygylyk bilen sazlanan motor, çykaryşy takyk dolandyrýar.

6. Esasy motor üçin intellektual gorag: esasy motor ýyladyş diski pes çäk temperaturasyna ýetmänkä başlap bilmez, enjamlara goragy güýçlendirer.

7. ýelim çelek boş duýduryş :
Esasy howa silindriniň aňyrsynda kesilen datçik, ýelim gutaranda duýduryş berilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň